דיני עבודה לאישה הרה

נשים הופלו לאורך ההיסטוריה גם בתחום התעסוקה. לכן, חוקי המגן בעולם העבודה "הנשי", הינם רבים, מפורטים ומבקשים לשים ידם על כל פירצה – אלו לא פעם מכונים: דיני עבודה לאישה הרה.

 

דיני עבודה לאישה הרה נפרסים, אם כן, כמעט לכל נושא בתחום העבודה ממנו עשויה אישה הרה להיפגע.

 

נסקור להלן שלבים משמעותיים בתהליך ההגנה של דיני עבודה לאישה הרה:

 

שלב 1 – הראיון: זה מתחיל אף לפני תחילת העבודה – כבר בראיון. האם אישה הרה מחוייבת לספר על דבר הריונה? הדילמה מובנת – אם האישה תספר, המעסיק כבר ימצא אמתלה שלא להעסיקה. אם היא לא תספר, אז בקרוב גם כך הדבר יתגלה, המעסיק לא יראה זאת בעין יפה והאישה תפוטר. מה קובע החוק? אין חובה לאישה הרה לספר על דבר הריונה, אלא אם ההריון עשוי להיות מגבלה בסוג העבודה. כך למשל, אישה המבקשת לעבוד במעבדה עם קרינה מזיקה, עליה לדווח על הריונה בראיון. אם אין קשר, למשל אישה מתראיינת למשרת מתכנתת בחברת היי-טק, אין לה כל חובה לדווח אודות הריונה.

 

שלב 2 – בדיקות: עובדת רשאית להיעדר ממקום עבודתה לצורך בדיקות רפואיות, משך 40 שעות במהלך הריונה. דיני עבודה לאישה הרה קובעים מפורשות, כי זוהי זכותה של האישה ההרה, וזאת בתנאי שהיא עובדת מעל 4 שעות עבודה יומיות ו-20 שבועיות.

 

שלב 3 – היעדרות: אם כבר הריונך ידוע ואת יוצאת לבדיקות, האם את זכאית להיעדר בשל הריונך ולקבל שכר על כך? ככל שעובדת נעדרת פחות מ-30 ימים, ימים אלו ייחשבו כימי מחלה. מעל לפרק זמן זה, היא רשאית לבקש אישור "שמירת הריון" מהביטוח הלאומי ולקבל גמלת שמירת הריון ממקור זה. כל עוד אין "שמירה" מוכרת, המדובר בימי מחלה בתשלום לכל דבר ועניין. גם מי שהפילה, חלילה, זכאית להיעדר לשבוע אחר ההפלה ועד ל-6 שבועות תחת אישור רפואי. הפלה לאחר השבוע ה-26 מזכה בחופשת לידה "רגילה".

 

שלב 4 – אסור לפגוע בתנאים: מכח דיני עבודה לאישה הרה, נאסר גם על מעסיק לפגוע בתנאי העסקתה של אישה הרה. בזמן ההריון, אין לפגוע ברמת השכר של האישה ו/או בהיקף משרתה.

 

שלב 5 – איסור פיטורין: פיטורי אישה שעובדת מעל שישה חודשים יותרו רק באישור משרד התמ"ת. פיטורים כאלו אינם מותרים בקלות. הן האישה והן המעסיק ישלחו טיעונים ויופיעו אצל המפקחת לעבודת נשים מטעם התמ"ת. ההליך עשוי להימשך שבועות ארוכים, כאשר המעסיק מחוייב לשלם שכר לעובדת על לסיומו לפחות וכל עוד נשמרים יחסי העבודה.

 

שלב 6 – הסנקציות: מעסיק שפועל בניגוד לדיני עבודה לאישה הרה וקביעותיהן, מסתכן. הן בתשלום הפסדי השתכרות האישה, הן בקנסות גבוהים בדמות עשרות אלפי שקלים ואם בקבלת אחריות אישית להפרות.

 

ברשימה זו הבאו כללים עיקריים בדיני עבודה לאישה הרה. קיימות הוראות רבות נוספות, הדואגות לכך שמעסיקים ינהגו בהוגנות כלפי נשים בהריון. בכל מקרה אחר – הדין לצדכן.

טל. 04-8628081
פנייה ללא התחייבות
רישום לניוזלטר
ניוזלטר עובדים
ניוזלטר מעסיקים