זכויות אישה בהריון

זכויות אישה בהריון הינן זכויות רחבות ומקיפות. נשים רבות אינן מכירות מהן "זכויות אישה בהריון", כיצד לממשן ומתי הזכויות אינן דווקא עומדות לצידן. לא לחינם מגיעים למשרדנו ואז לפתחו של בית הדין לעבודה מאות של תיקים של נשים בהריון. מתברר כי זכויות אישה בהריון אינן רשימת מכולת סגורה ומובנת וכי ההחלטות והלכות בתי הדין יוצקות בהן תוכן חדש כל פעם מחדש.

זכויותיה של האישה (ולעתים גם של הגבר) מוגנות מכח זכויות אישה בהריון.

רשת ההגנה הינה רחבה וצפופה, אך החורים הנותרים בה, מפילים לא מעט נשים וגברים שחשבו כי אלו אינם בנמצא.

אותה רשת, שומרת על הנשים כבר לפני ההריון – בזמן הניסיון להרות. בני זוג העוברים טיפולי פוריות, מוגנים, למשל, מפני פיטורין. זהו הכלל, אך קיימים לו גם חריגים, ואליהם ללא ייעוץ מתאים על ידי עורך דין המומחה בדיני עבודה אנשים "נופלים".

רשת זכויות אישה בהריון, נפרסת גם לגבי בדיקות הריוניות. אישה זכאית להן במהלך הריונה – אך האם כל בדיקה כזו תוריד "יום מחלה" או "יום חופש"? האם הגזמה בבדיקות תוכל להביא לפיטוריי? גם כאן, כפי שניתן להבחין, הכלל אינו תמיד חד וברור,  כפי שניתן היה לצפות.

הכלל המפורסם ביותר, הוא ש"אישה הרה לא מפטרים". גם בו קיימים סדקים ובקיעים שעורך דין לענייני עבודה בודאי יזהה, אך נשים מסתמכות על ההגנה ולעיתים עושות ככל העולה על רוחן בזמן ההריון, עד שבית הדין עשוי לאשר את פיטוריהן.

רשימת זכויות אישה בהריון הינה רשימה ארוכה, השולחת זרועות וכללים לכל עבר. אך כאמור, יש ללמוד, להבין את הכללים הללו, לפעול באופן נכון ואחראי עימם ולא להתבצר מאחורי סיסמאות.

החוקים המתקדמים בישראל, שבה מחוקי השוויון המתקדמים בעולם, בהחלט עשויים להגן על עובדת הרה במצבים רבים, עוד לפני ההריון, תוך כדי ההריון ואף אחריו. מעסיקים המפרים את ההוראות, צפויים לקנסות גבוהים.

מומלץ, אם כן, ללמוד את הזכויות, להבינן כמה שניתן, אך להבין גם, כי החיים הם דינמיים והמצבים שהם מולידים הינם ללא סוף. יש להבין כי המחוקק לא יכול להתאים עצמו לכל מצב והתנהלות. זהו מקומו ותפקידו של עורך הדין – "לתפור" את מידותיו הספציפיות של כל לקוח ומקרה לזכויות החוקיות ולמצותם באופן מלא.

טל. 04-8628081
פנייה ללא התחייבות
רישום לניוזלטר
ניוזלטר עובדים
ניוזלטר מעסיקים