דיני עבודה לאישה בהריון

אישה בהריון ודיני עבודה לאישה בהריון, הפכו לצערנו, למונחים החוברים יחדיו. כיום, על אף חוקי השוויון המתקדמים ועל אף האכיפה הגוברת של משרד התמ"ת, הרי שנשים בהריון נפגעות לא פעם בעבודתן.

משרדנו מקבל עשרות פניות של נשים הרות המבקשות ייעוץ בנושא דיני עבודה בהריון.

 

אז מהם דיני עבודה בהריון או כפי שאחרות מכנות את המונח-  דיני עבודה לאישה בהריון?

 

מדינת ישראל מכירה היטב בעול (או בזכות) להיות היחידות האמונות על הגדלת המשפחה, ומייחסת לכך חשיבות רבה. המדינה הבינה כי ללא גיבוי חוקי מתאים, נשים בהריון תפלטנה משוק העבודה ואם לא, קרוב לודאי שתופלינה לרעה. זאת מאחר ומעסיקים אינם ששים להעסיק אישה הרה, הנאלצת להעדר מהעבודה לבדיקות, לעתים לשמירה ממושכת ולאחר מכן יוצאת לחופשת לידה ארוכה.

המדינה לכן, חוקקה מספר חוקים הבאים לקבוע איסור מוחלט על אפליית נשים בשל הריונן ו/או הורותן.

מכאן, כי אישה הנפגעת במקום עבודתה או עלולה להיפגע בשל הריונה, פונה ומבררת את זכויותיה אודות דיני עבודה לאישה בהריון.

החוקים העיקריים המתייחסים ל"דיני עבודה בהריון" הם שניים: חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

בראשון, חוק עבודת נשים, שורה של הוראות המונעות את פגיעתה של האישה. המדובר באיסור פיטוריה של אישה הרה, של זו העוברת טיפולי הפריה, של אישה המצויה בחופשת לידה ועוד. כמו כן, קובע החוק איסור פגיעה בהיקף משרתה ובהכנסתה של אישה, הוראות בדבר המשך הפרשות סוציאליות בזמן חופשת הלידה ו/או שמירת הריון, זכאות יציאה לבדיקות, הקלות בעבודה לנשים הרות ועוד הוראות רבות – איכותיות, ערכיות ומגנות.

בשני, חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, דנים באיסור אפלייתה של אישה, גם כזו שלא השלימה חצי שנה במקום עבודתה, באשר לקבלתה לעבודתה, תנאי העסקתה, קידומה ופיטוריה. חוק זה, בדומה לקודמו, אף מאפשר להטיל על מעסיק תשלום של עשרות אלפי שקלים לטובת האישה, בגין הפגיעה בה, וזאת אף אם לא נגרם לה כל נזק.

כאמור, דיני עבודה בהריון, הם עדיין מצרך נדרש לנשים רבות, שמעסיקיהם טרם הפנימו את הנורמות החוקיות אותן הטווה המחוקק. דיני עבודה לאישה בהריון מסייעים במרבית המקרים, לשמור על זכויותיה של האישה, להמשיך את עבודתה גם בזמן ההריון וגם לאחריו ובכלל – לייצב את מעמד האישה בשוק העבודה.

בכל מקרה בו אתן נתקלות בהפלייה בעבודה מחמת הריונכן, גם אם מדובר "רק בתחושה" או שזכויותיכן נפגעו באופן ממשי, על ידי קיצוץ המשרה, ההכנסה או אף על ידי פיטורים, אל תהססו לפנות אלינו ולעמוד על זכויותיכן.

טל. 04-8628081
פנייה ללא התחייבות
רישום לניוזלטר
ניוזלטר עובדים
ניוזלטר מעסיקים