גליון חודש ינואר 2012הגברים בוכים בלילה?
אודות התיקון החדש לחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004

מאת: עו"ד שרון רוזנבלט, עו"ד שחר ג'ורנו

בשנת 2004, לנוכח העלייה העקבית בתוחלת החיים בישראל, הוחק חוק גיל פרישה, אשר קבע כי יש להגדיל את מספר שנות העבודה, ועל ידי כך - להגדיל את החיסכון לפנסיה. הוחלט, כי גיל הפרישה לגברים יועלה ל-67, וגיל הפרישה לנשים יועלה בהדרגה ל-64.

בימים אלה, אמור היה גיל הפרישה לנשים לעלות מ-62 ל-64. ואולם, ביום 26.12.2011, עברה בכנסת, בקריאה שנייה ושלישית, הצעת חוק, לפיה העלאת גיל הפרישה לנשים תידחה לשנת 2017, כאשר החל משנת 2017, הוא יעלה בהדרגה. עד אז יישאר גיל הפרישה כקבוע היום - 62.

להמשך קריאה >
למאמרים נוספים >

מסתמן: חופשת הלידה של נשים המועסקות בעבודה פיזית תוארך בחודש
משרד הבריאות בוחן בימים אלה כיצד ליישם את המלצת ועדת הרופאים המקצועית שהקים, לפיה חופשת הלידה של נשים המועסקות בעבודה פיזית תוארך בחודש, ותחל כבר בשבוע ה-36 להריון. טרם גובשה רשימת המקצועות שייכללו בהארכת חופשת הלידה המתוכננת, אך אנו מבטיחים לעקוב ולעדכן.

הגברת האכיפה של דיני העבודה
ביום 19.12.2011, התקבל החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב -2011. על פי החוק החדש, יוגברו הפיקוח והענישה המנהליים על מעבידים ומזמיני שירות (גופים המעסיקים חברות קבלן וחברות כח-אדם) אשר יפרו הוראות שונות ממשפט העבודה המגן. החוק, שנחקק בימים אלה וייכנס לתוקף בעוד כשישה חודשים, מעניק סמכות להטיל עיצומים כספיים וסנקציות נוספות על מעסיקים שיפרו הוראות חוק בדיני העבודה.

העלאת גיל הפרישה לנשים תידחה לפחות עד 2017
ביום 26.12.2011 אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק גיל פרישה, לפיו לא יועלה גיל הפרישה לנשים מ-62 ל-64, כפי שאמור היה לקרות החל מחודש ינואר 2012. התיקון לחוק קובע עוד, כי העלאת גיל הפרישה לנשים תידחה – וזאת עד לשנת 2017. בהתאמה, יתוקן חוק הביטוח הלאומי, ואישה שתגיע לגיל 62 ב-5 השנים הקרובות, תוכל לתבוע גמלת זיקנה מן המוסד לביטוח לאומי.

לעדכונים נוספים >

דרך העצמאות 84 חיפה, מיקוד 33034 טל: 04-8628081, פקס: 077-5332133

www.rozenblat-law.co.il   |   sr_law@zahav.net.il
© כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין רוזנבלט ושות’