גליון חודש אוגוסט 2012מתי ניתן להתפטר ולקבל פיצויי פיטורין?

מאת: עו"ד שרון רוזנבלט, עו"ד שחר ג'ורנו

עובדים רבים המבקשים להתפטר מעבודתם, מתחבטים בשאלה האם התפטרותם תזכה אותם בפיצויי פיטורים, ואם כן, מה עליהם לעשות בכדי לממש זכות זו. במקרה של עובדים המועסקים במקום עבודה תקופה ארוכה, התשובה לשאלה זו אף עשויה להיות שווה הרבה כסף.

כידוע, עובד המפוטר מעבודתו לאחר שהשלים שנת עבודה אחת אצל המעסיק, זכאי על דרך הכלל לפיצויי פיטורים. לעומתו, עובד המתפטר מעבודתו, אינו, ככלל, זכאי לפיצויים. לכך מספר חריגים אשר בהתקיים התנאים שבחוק, מעניקים גם לעובד המתפטר ממקום עבודתו, זכות לפיצויי פיטורים.

להמשך קריאה >
למאמרים נוספים >

עדכון תעריף יום הבראה 2012
לפי הסכם קיבוצי כללי שנחתם לאחרונה, החל מיום 1.7.2012 תעריף יום הבראה במגזר הפרטי עומד על 371 ₪. עדיין לא פורסם אמנם צו הרחבה המחיל הוראה זו על כלל המגזר הפרטי אך ניסיון העבר מלמד כי צו כזה יפורסם בקרוב, וכי יהיה בעל תחולה רטרואקטיבית.

תוצאות ראשונות לשביתת עובדי הקבלן: הסכם בדבר שיפור תנאי העסקת עובדי קבלן במגזר הציבורי
הושלם נוסח ההסכם בין ההסתדרות למשרד האוצר, בדבר שיפור תנאי העסקתם של עובדי הקבלן המועסקים במגזר הציבורי. המדובר בעובדי שמירה וניקיון המועסקים ברשויות המדינה השונות, כולל ברשויות המקומיות. ההסכם ישפר את תנאי העסקתם של עובדי הקבלן בשלושה מישורים עיקריים: שכר המינימום יעלה מ-4,100 ₪ ל-4,500 ₪; יוענק בונוס שנתי לעובדים מצטיינים; העובדים יקבלו תנאים סוציאליים משופרים השווים לאלה של עובדי המדינה, כגון קרן השתלמות, הפרשות מוגדלות לפנסיה ועוד.

עישון במקום העבודה: אין עוד "פינת עישון"
בהתאם לעדכון האחרון לחוק למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, ניתן יהיה להתיר את העישון במקום העבודה רק אם ההנהלה תקצה לכך חדר נפרד לחלוטין, שייקבע לאחר התייעצות עם העובדים ובלבד שיהיו בחדר סידורי אוורור תקינים ושהעישון בו לא גורם למטרד בחלקים האחרים של הבניין. יודגש, כי אין כל חובה על המעסיק להקצות חדר עישון, אולם משבחר לעשות כן – על החדר לעמוד בתנאי החוק.

לעדכונים נוספים >

דרך העצמאות 84 חיפה, מיקוד 33034 טל: 04-8628081, פקס: 077-5332133

www.rozenblat-law.co.il   |   sr_law@zahav.net.il
© כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין רוזנבלט ושות’