גליון חודש מאי 2012הפרשות פנסיוניות – מה זה בדיוק אומר?

מאת: עו"ד שרון רוזנבלט, עו"ד שחר ג'ורנו

היום הביטוי "הפרשות פנסיוניות" מוכר כמעט לכל עובד. אך מה זה בדיוק אומר? מהן הזכויות המגיעות לכם כעובדים, והנובעות מחובה זו המוטלת על המעסיק? על כך בדברים הבאים.

החובה לבטח את כל העובדים בפנסיה מקיפה – ממתי? מיום 1.1.2008, כל המעסיקים במשק מחויבים לבטח את עובדיהם בפנסיה מקיפה. אמנם גובה ההפרשות עולה מידי שנה, אך ממועד זה חל צו הרחבה כללי במשק הקובע שכל מעסיק, באשר הוא, מחויב להפריש עבור עובדיו כספים לקרן פנסיה או לקופת גמל לקצבה.

להמשך קריאה >
למאמרים נוספים >

עדכון השכר הממוצע במשק
לאחרונה עודכן השכר הממוצע במשק, והוא עומד כיום על 8,619 ₪. המדובר בעליה בשיעור של 3.8% מן הנתון הקודם אשתקד. יודגש כי נתון זה חשוב למקבלי קצבאות מן המוסד לביטוח לאומי (דמי אבטלה וכד'), להפרשות פנסיוניות ולחוקים סוציאליים שונים המושפעים מגובה השכר הממוצע.

חיזוק המגמה להגברת השוויוניות בשוק העבודה – כעת במגזר הדרוזי
כחלק מן המגמה להגברת השוויון בשוק העבודה, חוקק לאחרונה חוק להרחבת הייצוג ההולם של בני העדה הדרוזית בשירות הציבורי. על פי החוק ובהתאם לתנאים המפורטים בו, קמה חובה על המדינה, היא המעסיק בשירות הציבורי והמעסיק הגדול ביותר במשק, להנהיג מדיניות של העדפה מתקנת כלפי בני העדה הדרוזית, המתמודדים על משרה בשירות המדינה.

שינוי שיטת ההפרשה לפנסיה תקציבית לעובדים בשירות הציבורי
לאחרונה הוספו מספר תיקונים לחוק הגמלאות (חוק שירות המדינה [גמלאות]), באשר לשינוי אופן ההפרשות לפנסיה התקציבית והצמדתה למדד. לעובדים בשירות הציבורי המבוטחים בפנסיה תקציבית מומלץ להתעדכן בשינויים החדשים.

לעדכונים נוספים >

דרך העצמאות 84 חיפה, מיקוד 33034 טל: 04-8628081, פקס: 077-5332133

www.rozenblat-law.co.il   |   sr_law@zahav.net.il
© כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין רוזנבלט ושות’