גליון חודש ינואר 2012שכר כולל-משתלם?

מאת: עו"ד שרון רוזנבלט, עו"ד אביגיל ברוצקי

כמעסיקים אתם בוודאי יודעים כי שכר העבודה עליו אתם מסכמים עם עובד שלכם אינו מגלם את כלל ההוצאות בגין אותו עובד. חבותכם כמעסיקים גבוהה בעשרות אחוזים, וכוללת בין היתר הוצאות בגין הפרשות פנסיוניות , פיצויי פיטורים, שעות נוספות, דמי הבראה, חופשה ועוד הוצאות המתלוות להעסקתו של כל עובד.

כמו בכל תחום אחר, אנשים מבקשים לתחום את הוצאותיהם באופן שתהיינה ברורות וידועות.האם לכם כמעסיקים הזכות לקבוע מראש עם עובד על "שכר כולל" שיכלול בו את כל התוספות וההטבות להן זכאי עובד? על כך בדברים הבאים.

להמשך קריאה >
למאמרים נוספים >

50,000 ₪ לעובדת שלא הורשתה לשבת
על-פי החוק כיום, יש לאפשר לעובד לבצע את עבודתו תוך ישיבה, ולפחות לסירוגין. מעסיק שנמנע ממתן זכות זו, חשוף לפיצויים עד כדי 200,000 ₪ אף מבלי שיוכח כי לעובד נגרם נזק כלשהו. בפסק דין שניתן לאחרונה, נקבע לזכות עובדת פיצוי בגובה 50,000 ₪ בגין אי מתן אפשרות לשבת.

שיעור החזר דמי נסיעה לשנת 2012 עומד על 24.40 ₪ לכל יום עבודה
ההוצאות ייקבעו על-פי מחיר נסיעה מוזל בתחבורה ציבורית (כרטיסיה/"חופשי חודשי"). החזר הוצאות נסיעה לא יינתן למי שמוסע לעבודה על-חשבון המעסיק או מטעמו. מי שקיימת לו הסעה בכיוון אחד, יהיה זכאי להחזר עד לגובה מחצית הסכום האמור. אם עובד נעדר מעבודתו, הוא אינו זכאי להחזר נסיעות עבור התקופה בה נעדר.

יש להפריש דמי ביטוח לאומי לעובד הנמצא בחופשה ללא תשלום
על עובד/ת הנמצאים בחופשה ללא תשלום יש להמשיך ולהפריש דמי ביטוח לאומי עבור החודשיים הראשונים: בתקנה 6 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תשל"א-1971, נקבע כי במקרה שעובד נמצא בהסכמת המעביד בחופשה ללא תשלום לפחות חודש קלנדרי ובתקופה זו הוא אינו עובד אצל מעביד אחר ואינו עובד עצמאי - המעביד חייב בתשלום דמי ביטוח בעד תקופה של עד חודשיים ימים. באופן זה אישה הרה, שהאריכה את חופשת לידתה מעבר ל-14 השבועות שבתשלום, המעסיק ישלם עבורה למל"ל דמי ביטוח עבור החודשיים הראשונים בהם הוארכה חופשת הלידה ללא תשלום. מהחודש השלישי, העובדת תסדיר התשלום.

לעדכונים נוספים >

דרך העצמאות 84 חיפה, מיקוד 33034 טל: 04-8628081, פקס: 077-5332133

www.rozenblat-law.co.il   |   sr_law@zahav.net.il
© כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין רוזנבלט ושות’