גליון חודש פברואר 2012העובד חייב לי?

מאת: עו"ד שרון רוזנבלט, עו"ד אביגיל ברוצקי

מעסיקים רגילים לשלם – לשלם שכר עבודה, לשלם זכויות סוציאליות ובסוף היחסים – במקרה הטוב לשלם פיצויי פיטורים ותשלומי גמר חשבון ובמקרה הפחות טוב – להוסיף לכך גם פיצויים שונים בגין הפרות שביצעו במהלך ההעסקה או עם סיומה.

אז בית הדין לא תמיד "הולך" עם העובד. כשהתמונה מאוזנת, סעיפי הסכם ההעסקה ברורים והפרתם על-ידי העובד קיימת – גם אתם המעסיקים תהיו זכאים לכספים מהעובדים שלכם.

הסכם העבודה, שמקומות עבודה רבים עדיין "מדלגים" עליו, הוא דבר נכון. כאשר הוא מנוסח היטב, באופן מקצועי ומאוזן, המעסיק בהחלט יכול גם לשמור על האינטרסים שלו ולמנוע מעובדיו להפר סודיות, לשמור נאמנות ולמנוע תחרות עתידית.

להמשך קריאה >
למאמרים נוספים >

עם כניסת השנה האזרחית החדשה - ההפרשות לפנסיה מתעדכנות
בהתאם לטבלה המדורגת של צו ההרחבה הידוע בכינויו "חוק פנסיה חובה", החל מחודש ינואר 2012, על מעסיק להפריש עבור עובדו (שלא חל לגביו הסדר מיטיב) את ההפרשות הבאות:
הפרשות מעסיק לתגמולים: 4.16%
הפרשות עובד לתגמולים: 4.16%
הפרשות המעסיק לפיצויים: 4.18%
סה"כ: 12.5% .

הגברת האכיפה בתחום דיני העבודה אושרה
החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה התשע"ב-2011 פורסם. הוא אמנם ייכנס לתוקף עוד מספר חודשים, אך על המעסיקים להתרגל – הם יהיו חשופים להטלת עיצומים כספיים שונים בגין הפרת חוקי העובדה. בנוסף, גם האחריות להתקשרות עם עובדים של קבלנים שונים (למשל, בתחום הניקיון והאבטחה) תוגבר. החוק מטיל אחריות ישירה על המעסיק, הן אזרחית והן פלילית.

נשים עדיין יכולות לפרוש בגין 62. גברים יחכו עד גיל 67
ביום 1.1.2012, גיל הפרישה לנשים עתיד היה להשתנות ולעלות מ-62 ל-64. ואולם, הכנסת קבעה שבינתיים, עד שלא יהיה שוויון בשוק העבודה ונשים תעבודנה בעבודות שוות ערך לגברים ולא בעבודות שוחקות שקשה להתמיד בהן עד גיל מבוגר, הן תהיינה רשאיות לבחור – פרישה החל מגיל 62 ועד לגיל 67. פרישת החובה תעודכן אצל נשים לגיל 64 רק בשנת 2017.

לעדכונים נוספים >

דרך העצמאות 84 חיפה, מיקוד 33034 טל: 04-8628081, פקס: 077-5332133

www.rozenblat-law.co.il   |   sr_law@zahav.net.il
© כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין רוזנבלט ושות’