גליון חודש דצמבר 2011ניכויי שכר – המותר והאסור

מאת: עו"ד שרון רוזנבלט, עו"ד אביגיל ברוצקי

רבים מהמעסיקים מבקשים לנכות כספים שונים משכר העובדים. לעיתים בשל הכשרה שעבר העובד, לעיתים בשל תשלום ששולם ביתר או בשל חוסרים בקופה ופעמים אחרות בשל נזק שגרם העובד לרכב החברה. האם ניכויים אלו מותרים? האם הם מוגבלים בסכום כלשהו? האם מותר לנכות שכר של עובד שלא השלים את תקופת התחייבותו לחברה? ובכלל – האם יש חוק שמסדיר את הנושא, או שכל מעסיק ושיקול דעתו? ובכן, הבסיס לנושא הניכויים נמצא בסעיף 25 לחוק הגנת השכר, התשי"ח–1958. הניכויים המותרים הינם אך ורק הניכויים העומדים בפירוט הסעיף:

להמשך קריאה >
למאמרים נוספים >

קנס בגובה 37,500 ש"ח למעסיק שלא פירט את תלוש השכר כנדרש
משרד התמ"ת התחיל באכיפת קנסות למעסיקים שאינם מקפידים על פירוט התלוש כנדרש בחוק. חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958 קובע פרטים הנדרשים להופיע בתלוש השכר. כעת משרד התמ"ת גם אוכף. לאחרונה הוטל קנס בגובה 37,500 ₪ על מעסיק שמשך שלושה חודשים לא פירט את תלוש השכר של עובדיו כנדרש.

עודכן חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) התשס"ב-2002
מיום 11.12.11 קובע העדכון הטלת פיצויים שאינם תלויים בנזק, בגובה 15,000 ₪ ואף יותר על מעסיק שלא נתן הודעה לעובד על תנאי עבודתו או שינוי בהם. מעתה, גם נטל ההוכחה עובר למעסיק, בכל עניין בגינו לא המציא לעובד הודעה כדין.

עודכן צו ההרחבה בדבר פנסיה חובה
צו ההרחבה הקובע פנסיית חובה בישראל עודכן ביום 27.09.11 והוסיף מדרגת הפרשות. משנת 2014, יהיה על מעסיקים להפריש הפרשה מינימלית בגובה 6% תגמולי מעסיק, 6% פיצויים ו-5.5% תגמולי עובד – סה"כ הפרשה מינימלית בת 17.5% משכר העובד. ולתשומת לבכם – מחודש 1.2012 הקרב, ההפרשות המחייבות הן כדלקמן: 4.16% תגמולי מעסיק, 4.16% פיצויים ו-4.16% תגמולי עובד – סה"כ הפרשה של 12.5%.
וראו הטבלא המלאה באתר (ניתן להגיע אליה באמצעות הקישור עדכונים נוספים שלהלן).

לעדכונים נוספים >

דרך העצמאות 84 חיפה, מיקוד 33034 טל: 04-8628081, פקס: 077-5332133

www.rozenblat-law.co.il   |   sr_law@zahav.net.il
© כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין רוזנבלט ושות’