גליון חודש אפריל 2012מגייסים עובדים?
כל המידע הנדרש לגיוס כח האדם בעסקכם

מאת: עו"ד שרון רוזנבלט, עו"ד אביגיל ברוצקי

המחוקק כבר אמר את דברו בדבר העסקה שוויונית, משרד התמ"ת גם הוא מגביר את האכיפה ואתם המעסיקים – כיצד תוכלו לגייס את העובד/ת המתאימים לכם תוך עמידה בדרישות החוק? האם בכלל עדיין אפשרי לגייס עובד/ת שאתם רוצים או שיש לעקוב אחר כללים מובנים בתהליך הגיוס? על כל זאת ועוד בדברים הבאים.

החברה הישראלית
למעסיק בישראל, כמו בתחומים רבים אחרים, גם תהליך גיוס העובדים אינו פשוט. החברה הישראלית הינה חברה הטרוגנית המכילה ערב רב של אוכלוסיות ותרבויות. האוכלוסיות המגוונות והדמוגרפיה המשתנה, הובילו ליותר ויותר אנשים בה להיות מודרים מעבודה. למה הכוונה? אוכלוסיות המודרות כמו ערבים, אתיופים, חרדים ועוד – הן אוכלוסיות שגדלות. המשך הדרתן, גורם להוצאת אוכלוסיות נרחבות יותר ממעגל העבודה וגם ל"סגירת" מקום העבודה מלפנות לאוכלוסיות אלו כלקוחות בשל העדר נגישות.

להמשך קריאה >
למאמרים נוספים >

תיקון לחוק פיצויי פיטורים – גם למתנדבים:
חוק פיצויי פיטורים תוקן באופן שעובד שהתפטר בשל שירות למטרה ציבורית או לאומית למשך 6 חודשים לפחות ועקב כך נדחה שירותו הסדיר, התפטרותו תחשב כפיטורים והוא יהיה זכאי לפיצויים. .

מיון עובדים במכונים – הנחיות חדשות:
הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים פרסמה הנחיות חדשות לעניין מיון מועמדים במכוני מיון. על המעסיקים לקבל מראש את הסכמתו של המועמד כי החומר שייאסף אודותיו במכון ישמש לצורך ההחלטה אם לקבלו לעבודה אם לאו. עם סיום השימוש במידע וצרכי התפקיד אליו נשלח העובד על המעסיק או המכון לבער את המידע. כמו כן על המעסיק או המכון לאפשר למועמד לעיין ללא תשלום בחוות הדעת שנמסרה למעסיק. האכיפה צפויה להתחיל בעוד כשלושה חודשים.

הודעה מוקדמת גם לסוכנים:
חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 נחקק וקובע כי מיום 20.4.12 לא רק עובד ומעביד נותנים האחד לשני הודעה מוקדמת. מהיום גם סוכנים עצמאיים העוסקים במכירות או בשיווק ואין בינם ובין העסק יחסי עבודה, הרי שהם מחוייבים למתן הודעה מוקדמת שאורכה בין שבועיים ל-6 חודשים, בתלות באורך הקשר. יתר על כן, החוק מבטיח כי לא יימנע מהסוכן תשלום תגמול ראוי על פעילותו וחלקו ברווחים. הפיצוי על כך, נקבע לשווי רווח חודשי ממוצע לכל שנת התקשרות ועד כדי 12 חודשי פיצוי.

לעדכונים נוספים >

דרך העצמאות 84 חיפה, מיקוד 33034 טל: 04-8628081, פקס: 077-5332133

www.rozenblat-law.co.il   |   sr_law@zahav.net.il
© כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין רוזנבלט ושות’