גליון חודש מרץ 2012שמירת הריון - זכויות וחובות המעסיק

מאת: עו"ד שרון רוזנבלט, עו"ד אביגיל ברוצקי

שמירת היריון הוא נושא המעסיק מעסיקים לא פעם. עובדת בהיריון מדווחת כי אינה חשה בטוב או כי עליה להישאר במנוחה. אם המדובר במספר ימים, הרי שלא מתעורר קושי. אך מה קורה אם העובדת מאריכה עוד ועוד את היעדרותה ומודיעה לבסוף כי הינה ב"שמירת היריון"? האם יחסי העבודה מתנתקים? האם אתם כמעסיקים חבים כלפי אותה עובדת כספים או זכויות כלשהן בתקופת שמירת ההיריון? הדברים הבאים יעשו מעט סדר ויסבירו מהי "שמירת ההיריון" ובמה היא מחייבת אתכם המעסיקים.

להמשך קריאה >
למאמרים נוספים >

150,000 ₪ קנס למעסיק שייקח ערבון מעובד
לפני מספר ימים עבר בקריאה שנייה ושלישית בכנסת חוק איסור לקיחת ביטחונות מעובדים. לפי החוק מעסיק אשר ייקח מעובדו בטוחה, בדמות צ'ק ביטחון, ערבות, שטר חוב, כסף וכיו"ב שיפרעו באם העובד יעזוב את מקום העבודה או אם יגרום למעסיק נזק כספי, אזי המעסיק יהיה חשוף לקנס גבוה של עד כדי 150,000 ₪ ואף למאסר. החוק יחול גם על ביטחונות שניתנו בעבר. .

במקום 3 שנים - התיישנות בת 7 שנים לתביעה בשל "הטרדה מינית" במקום העבודה
תיקון לחוק למניעת הטרדה מינית, שהתקבל בימים האחרונים, קובע כי מעתה, יוכלו עובדים שהוטרדו מינית במקום עבודתם לתבוע בגין הטרדתם משך 7 שנים מביצוע ההטרדה. בכך האריכה הכנסת את תקופת ההתיישנות המקוצרת שהייתה קבועה בחוק והעניקה למוטרדים 3 שנים בלבד להגשת תביעה.

קנס בגובה 15,000 ₪ ללא הוכחת נזק למעסיקים שלא יתנו לעובד הודעה תקינה על תנאי עבודתו
בעת האחרונה נכנס לתקפו התיקון של חוק הודעה לעובד. החוק, מחייב מעסיקים למסור לעובדיהם הודעה מסודרת בכתב ובה תנאי העסקתם או שינוי בהם (אם כלל התנאים הנדרשים על-פי החוק מופיעים בהסכם העבודה, אין צורך בהודעה נפרדת). אי מתן ההודעה, מהווה עבירה העשויה לזכות את העובד בפיצוי כספי, כאשר בעקבות התיקון, מעסיק עלול להיות מחויב בנוסף, אם ההפרה נעשתה ביודעין, גם ב-15,000 ₪ ללא הוכחת נזק, כפיצוי לדוגמא.

לעדכונים נוספים >

דרך העצמאות 84 חיפה, מיקוד 33034 טל: 04-8628081, פקס: 077-5332133

www.rozenblat-law.co.il   |   sr_law@zahav.net.il
© כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין רוזנבלט ושות’