עורכי דין לענייני עבודה

רבים מאיתנו נתקלים בבעיות הקשורות לעבודה, שכן עבודה היא מרכיב משמעותי בחיינו.

כתבה זו תסביר מיהם עורכי דין לענייני עבודה, מהם תחומי התמחותו של עורך דין לדיני עבודה ומדוע מומלץ לפנות לעו"ד לענייני עבודה דווקא, כאשר עולה סוגייה משפטית בעניין.

 

דיני העבודה בישראל, הינם מן המתקדמים והסוציאליים שקיימים. הם מגנים על שעות העבודה של העובדים, על העסקה שוויוניות, על זכויות סוציאליות ועוד. יחד עם זאת, המציאות מוכיחה, כי על אף רשת ההגנה הצפופה הפרוסה לרגליו של העובד, הרי שלשוק העבודה כוחות משלו – וזכויות רבות של העובד אינן מכובדות על-ידי המעסיקים.

 

ומהי רשת ההגנה הניתנת לעובד?

עולם העבודה מורכב מכמה רבדים:

 

רובד של משפט העבודה האישי – המסדיר את העסקתם של יחידים בהתאם לתנאים חוזיים שנקבעו בין הצדדים. עיקר הדגש ברובד זה הינו על הסכם העבודה האישי, שרבים מאיתנו חותמים עליו, ולעיתים שוגים לחשוב, שרק הוא מסדיר את מלוא יחסינו עם המעסיק וכולל  את כל דיני העבודה החלים עלינו. עורכי דין לענייני עבודה ידעו לומר לכם כבר בשלב זה האם כלל זכויותיכם מעוגנות בהסכם האישי, האם מגיעות לכם זכויות נוספות והאם ההסכם פוגע בזכויות אחרות המגיעות לכם על פי דין.

 

 

חקיקה – חוקי מדינה, הן ברמה של חוקי יסוד והן ברמה של חוקי מגן, כאשר להסכם עבודה אישי, אין אפשרות לפגוע בכללים הקבועים בחוקים.

ומדוע המחוקק מתערב למעסיק בדרך שעליו להעסיק את עובדיו? זאת מכיוון שהכוחות אינם מאוזנים והמחוקק אינו "סומך" על המעסיקים שיעסיקו עובדים באופן הוגן ומוסרי רק מטוב ליבם.

החקיקה, מגנה על כלל ציבור העובדים (אלא אם חוק מסויים הוציא חלק מסוגי העובדים מתכולתו). קיימים שני חוקי יסוד, שהינם חוקים במעמד עליון ואשר חלים גם על עולם העבודה. המדובר בחוק יסוד: חופש העיסוק ובחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. חוקים אלו שהינם במעמד מעין חוקתי, מבססים את זכויות השוויון, חופש העיסוק, זכות ההתארגנות ועוד.

מעבר להם, קיימים בדיני עבודה חוקי מגן רבים, המסדירים את תנאי העסקתם של העובדים –. חוקי המגן מסדירים, בין היתר, את פיצויי הפיטורים של העובדים, את שעות העבודה שלהם, את ההודעה המוקדמת שעל עובד ומעביד ליתן אחד לשני, את החובה להעסיק עובדים באופן שוויוני, את ימי החופשה של העובד ועוד תכנים משמעותיים, שכאמור, בהם אין המעסיק יכול "לנגוס" בעזרת הסכם העבודה האישי. עורכי דין לענייני עבודה ידעו להחיל את החקיקה הרלוונטית על המקרה הפרטי שלכם ולספק לכם מענה מעבר להסכמים האישיים שלכם מול המעסיק.

 

משפט העבודה הקיבוצי – משפט העבודה הקיבוצי החל בדיני עבודה מסדיר כללים להעסקתן של קבוצות באמצעות הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה. הסכמים קיבוציים הינם הסכמים של קבוצות מסויימות של עובדים, שנחתמו באמצעות נציגיהן ומחייבות את הצדדים החתומים עליהם. כך, למשל, מפעל פלוני לייצור מוצרי פלסטיק, יכול לחתום עם נציגות עובדיו על הסכם המסדיר כי העובדים במפעל יהיו זכאים ל"תוספת וותק" ול"ביגוד". עניינים אלו אינם חובה על-פי שום חוק החל בדיני עבודה, אך אם נחתם הסכם קיבוצי, הוא יחול על כל העובדים במפעל אותם מייצג ההסכם.

אותם הסכמים קיבוציים מורחבים לעיתים באמצעות "צווי הרחבה". צו הרחבה מכיל את ההסכמים על קבוצות גדולות יותר במשק, למשל על כל מפעלי הפלסטיקה, ולעיתים גם על כלל העובדים – כמו החובה לתשלום דמי הבראה והחובה לתשלום הפרשות פנסיוניות, שרבים מאיתנו מכירים כ"חוקים".

גם על המוסכם בצווי ההרחבה, המעסיק אינו יכול (כמעט אף פעם) להתנות ולקבוע בהסכם אישי, כי הוראות ההסכם לא יחולו. גם בנקודה הזו עורכי דין לענייני עבודה ידעו לתת לכם מענה וכאן מתבטא ההבדל המרכזי בין עו"ד לענייני עבודה לעו"ד אחרים. יש מספר גדול מאד של הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה החלים על מגוון עובדים ומעסיקים במשק. רק עו"ד לענייני עבודה יכיר היטב את ההסכמים וצווי ההרחבה הרלוונטיים החלים על המקרה הפרטי שלכם.

 

לכל אלו, נוספת הפסיקה החלה על דיני עבודה – המפרשת ומוסיפה "כללים" משלה לצורך העסקה תקינה. הפסיקה מתעדכנת באופן שוטף ומפרשת את החוקים, את ההסכמים הקיבוציים, את צווי ההרחבה וגם את ההסכמים האישיים.

 

עורך דין כללי שאינו עו"ד לדיני עבודה כהתמחות ייחודית, עוסק בתחומים מורכבים רבים בעולם המשפט, בעוד שעו"ד לדיני עבודה, ממקד את מירב מאמציו המקצועיים והלימודיים לדיני עבודה. עורך דין לדיני עבודה, לומד את שלל הרבדים של משפט העבודה, מתמחה בייצוג הלקוחות בבתי הדין לעבודה (ערכאה מיוחדת הדנה רק בענייני עבודה ולא בעניינים אזרחיים אחרים, ולה כללי התנהלות משלה) ומתעדכן באופן שוטף אחר הפסיקה הרבה היוצאת ומפרשת את דיני העבודה.

 

עורך דין לדיני עבודה יוכל למקסם את מיצוי זכויותיו של הלקוח, בהכירו את מכלול עולם העבודה על רבדיו השונים והערכאות בהם הוא פועל. לפיכך, מומלץ, בכל הקשור לדיני עבודה, לפנות לעו"ד לענייני עבודה ואשר התמחותו הייחודית תוביל למימוש מלוא הפוטנציאל של ענייני לקוחותיו.

 

 

 

טל. 04-8628081
פנייה ללא התחייבות
רישום לניוזלטר
ניוזלטר עובדים
ניוזלטר מעסיקים