פיטורים בזמן הריון

כל אישה עובדת חוששת מהדבר – פיטורין בהריון. כל מי שמבקשת להרחיב את משפחתה ולהרות אינה יודעת כיצד יגיב המעסיק לבשורה. מאחר ואלו אינם רואים בעין יפה, פעמים רבות, העסקתה של אישה הרה, הרי שפיטורין בהריון, הינו עדיין דבר שכיח.

 

האם פיטורין בהריון הם דבר אפשרי?

מחד, קיים הכלל לפיו מעסיק יכול לנהל את עסקיו כראות עיניו, ובתוך זה להעסיק ולפטר עובדים. מאידך, אישה שחווה פיטורין בהריון, קיים ספק ממשי אם תוכל למצוא עבודה חלופית במצב זה.

 

במקום זה התערב המחוקק וקבע:

אין אפשרות לפיטורים בזמן הריון, כל עוד האישה עבדה אצל אותו מעסיק לפחות 6 חודשים. במקרה בו מעסיק רוצה בכל זאת לממש את רצונו ולבצע פיטורים בזמן הריון של עובדת, הרי שעליו לקבל את אישור המפקחת על עבודת נשים במשרד התמ"ת. המפקחת, לא תתיר פיטורים בזמן הריון, אם הפיטורים קשורים להריון. כלומר, אישה הרה שפוטרה בשל הריונה, או שחלק מסיבת הפיטורים נעוצה בהריונה, הרי שפיטוריה לא יותרו.

יחד עם זאת, גם אם פיטורים בזמן הריון אינם קשורים להריון, אלא נבעו מסיבת חוסר תפקוד טוב של העובדת, למשל, הרי שגם אז הפיטורים לא בהכרח יותרו. המפקחת תתחשב בנתונים שונים, כמו שלב ההריון, הניסיון של המעסיק למצוא לעובדת תפקיד חלופי ועוד כהנה וכהנה פרמטרים שישקלו.

באשר לאישה שטרם עבדה 6 חודשים באותו מקום עבודתה, הרי שאם ניתן להוכיח כי פיטוריה בזמן הריון נבעו בשל הריונה, וכי ההריון היווה גורם מפלה, הרי שגם אז הפיטורים אינם מותרים.

 

ניתן לסכם כי קיימים חוקים והסדרים נרחבים לשם הגנה על אישה מפני פיטורים בזמן הריון. יש לקוות, כי ככל שחוקי העבודה והשוויון יוטמעו, כך יפחת הצורך בשימוש בחוקים מגנים. עד אז, יש להכיר את החוקים ולא להירתע – בהריון, במרבית המקרים, הנכן מוגנות מפני פיטורין.

טל. 04-8628081
פנייה ללא התחייבות
רישום לניוזלטר
ניוזלטר עובדים
ניוזלטר מעסיקים