גליון חודש מאי 2012לקראת הקיץ – ריכוז מלוא המידע אודות דמי ההבראה

מאת: עו"ד שרון רוזנבלט, עו"ד אביגיל ברוצקי

חודשי הקיץ הם החודשים בהם מרבית המעסיקים משלמים לעובדיהם את דמי ההבראה. לקראת חודש יוני הקרב, ערכנו עבורכם סקירה מקצועית אודות דמי הבראה, משמעותם, החובה לשלמם ועוד.

דמי הבראה דמי הבראה הינם כספים המשולמים לעובד ואשר עתידים לשמש אותו לצרכי הבראה ונופש. רבים מהמעסיקים, מציינים כי הם משלמים דמי הבראה "על-פי חוק", אך דמי ההבראה אינם חוק. בניגוד לזכויות אחרות, כמו חופשה, מחלה, פיצויי פיטורים ועוד, אין כל חוק הדן בדמי הבראה. יחד עם זאת צו הרחבה כללי במשק קובע את החובה לתשלום דמי הבראה, ומתוקפו הוא חל על כלל העובדים במשק.

להמשך קריאה >
למאמרים נוספים >

חוקי העבודה נאכפים והקנסות עולים
החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, אשר בא לייעל את אכיפת חוקי העבודה פורסם ברשומות. מעסיקים ומזמיני שירות יהיו חשופים למדרגי ענישה שונים, בשיעורים של 5,000 ₪ ועד ל-35,000 ₪ להפרה, להתראות ואף למאסר. החוק ייכנס לתוקפו ביום 19.6.12. .

עובדים בלתי חוקיים מחוף השנהב ומדרום סודן – מעתה מתחילה האכיפה
רשות האוכלוסין וההגירה משנה מדיניות ומחודש 4.2012 תנקטנה פעולות אכיפה נגד מעעסיקים שלהם עובדים בלתי חוקיים מדרום סודם ומחוף השנהב. פעילות האכיפה תכלול, בין היתר, הטלת קנסות והגשת כתבי אישום.

חופשת הלידה מתארכת
חוק עבודת נשים (תיקון מס' 49), התשע"ב–2012, מעדכן את אורך חופשת הלידה. נקבע כי ניתן להאריך חופשת הלידה בעד עשרה שבועות (במקום בארבעה), בנסיבות של אשפוז ובתנאים הקבועים בחוק. הארכה זו תחשב כחלק מחופשת הלידה בתשלום.

לעדכונים נוספים >

דרך העצמאות 84 חיפה, מיקוד 33034 טל: 04-8628081, פקס: 077-5332133

www.rozenblat-law.co.il   |   sr_law@zahav.net.il
© כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין רוזנבלט ושות’