פסקי דין בדיני עבודה

עש"מ 7113/02 מדינת ישראל – שחר לוי פ"ד נז (3)817 (2003) עובד מדינה שהואשם בהטרדה מינית של שלוש עובדות הכפופות לו, פוטר לאלתר.    עובד מדינה הועמד לדין משמעתי בגין הטרדה מינית של שלוש עובדות בשירות המדינה שהיו כפופות לו. עוד יוחס לעובד כי ניסה להניא את אחת המתלוננות מלהתלונן ...
בג"צ 1678/07גלוטן נ' בית הדין הארצי לעבודה ואח' (2009) העסקת עובדים סיעודיים אינה כפופה לחוק שעות עבודה ומנוחה. עובדת סיעודית ביקשה תשלום גם עבור שעות עבודה נוספות, שכן נזקקה לסעוד את המנוחה 24 שעות ביממה. נקבע כי עובדים סיעודיים נופלים לחריגי החוק באופן שאין חובה לעקוב אחר הוראות החוק לעניין תשלום ...
ע"ע (ארצי) 300113/98 ד.ג.מ.ב. אילת מסעדות בע"מ נ' ענבל מלכה (2005) טיפ למלצר לא ייחשב כשכר עבודה, אלא אם הקפיד המעסיק על קיומם של מספר כללים. ככלל, מעסיק חייב בתשלום שכר והוא אינו יכול להשתחרר מחובתו זו על-ידי הסתמכות על תשלום של תשר המשולם לעובד על-ידי אחר. עם זאת, אין לשלול אפשרות שתשלום תשר ...
123
טל. 04-8628081
פנייה ללא התחייבות
רישום לניוזלטר
ניוזלטר עובדים
ניוזלטר מעסיקים