פסקי דין בדיני עבודה

בג"צ 8111/96 הסתדרות העובדים החדשה נ' התעשייה האווירית לישראל בע"מ פ"ד נח(6), 481  (2004) עובד המתפטר ממקום עבודתו עקב חילופי מעסיקים, יקבל פיצויי פיטורים במידה והיה שינוי בתנאי העסקתו. התעשייה האווירית ביקשה להעביר את אחד ממפעליה, מפעל רמת"א, לבעלות חברת רמת"א בע"מ (להלן: חברת רמת"א) אשר ...
עע 627/06 אורלי מור נ' מ.ד.פ ילו בע"מ ואח' (2008) אין די במתן פיצוי כספי במקום העסקת עובדת בתום חופשת לידתה. עובדת לא הושבה לעבודתה לאחר תום חופשת לידתה והוצע לשלם לה פיצוי במקום שכר העבודה לו הייתה זכאית. בית הדין קבע, כי אין די בפיצוי כספי, וכי מטרת החוק היא להשיב את העובדת לעבודה בפועל. החברה ...
עב (חי') 1885/06 מכללת הגליל נ' וינסטוב אסתר (2008) העדר ניסיון כן ורציני על-ידי המעביד להעסקת עובדת בהריון – ימנע אישור פיטורי העובדת ההרה. עובדת בהריון פוטרה והודיעה למעביד, לאחר הודעת הפיטורים, כי היא בהריון. הממונה על עבודת נשים סירבה להתיר את הפיטורים. סע' 9 לחוק עבודת נשים אוסר על ...
דב"ע (ארצי) נו/3-129 שרון פלוטקין נ' אחים אייזנברג בע"מ (1997) איסור אפליה בין נשים וגברים – נפסקו 50,000 ₪ פיצוי בגין הפלייתה הפסולה של אישה בקבלתה לעבודה. בעת ראיון של הגב' פלוטקין לעבודה, נאמר לה כי עבודה של סוכן מכירות בשטח, היא עבודה המותאמת בעיקרה לגברים. היא הועמדה, לפיכך, למבחנים ...
דנג"ץ 4191 רקנט אפרים נ' אל על נתיבי אויר (2000) אפליה מחמת גיל - גיל הפרישה של עובדי הקרקע באל-על ושל דיילי האוויר – הושווה. דיילי האוויר של אל-על עתרו כנגד הוראה בהסכם הקיבוצי המחייבת אותם לפרוש בגיל מוקדם מזה של דיילי הקרקע. הוחלט כי סעיף 16 להסכם הקיבוצי באל-על בטל במידה שהוא קובע גיל ...
12 3
טל. 04-8628081
פנייה ללא התחייבות
רישום לניוזלטר
ניוזלטר עובדים
ניוזלטר מעסיקים