פיטורים שלא כדין


פיטורים שלא כדין, כשמם כן הם – פיטורים שנעשו בניגוד לחוק. אלא שאין ההתעסקות בסוגיה זו מתמצת רק בפיטורים שנערכו בניגוד להוראה חוקית כזו או אחרת. הפסיקה הרחיבה את ההתייחסות לפיטורים בלתי חוקיים, למקרים נוספים. במקרים בהם עובד חש כי פיטוריו בוצעו שלא כדין, הוא רשאי לפנות לבית הדין לשם קבלת סעד פיצוי כספי ובמקרים מסוימים אף לביטול ההחלטה ואכיפת יחסי העבודה. בדף זה, נפרט מספר מקרים עיקריים, בהם פיטורים אינם כדין:

  • פיטורים ללא עריכת שימוע – הפסיקה ביססה את נושא השימוע, כרכיב חיוני בשרשרת פיטוריו של עובד. עובד שפוטר ללא זכות לשימוע, יוכל לפנות לבית הדין ולזכות לפיצוי בהתאם לחומרת הפגם, גובה שכרו והוותק במקום העבודה.
  • פיטורים בניגוד לחוק עבודת נשים – חל איסור לפטר אישה הרה, אישה העוברת טיפולי פוריות ואישה המצויה בחופשת לידה או 60 ימים לאחריה. אישה שפוטרה במצבים אלו, פיטוריה אסורים, אלא אם יקבלו את אישור הממונה על חוק עבודת נשים. במידה והאישה פוטרה בכל זאת, היא תוכל לפנות לבית הדין לשם קבלת סעד, אשר ייקח בחשבון, אף את הפגיעה שנוצרה בשכרה לאחר הלידה ועוד בכהנה וכהנה גורמים. 
  • פיטורים הנגועים באפליה – פיטורים אשר נעשו באפליה ועומדים בניגוד לקריטריונים המצוינים בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, וביניהם: הורות, גזע, מין, השקפה, דת, נטיה מינית וכיו"ב – אסורים. קיימים קנסות הקבועים בחוק, כאשר יש לפנות לבית הדין בעילה זו תוך 3 שנים מיום היווצרותה.
  • פיטורים בחוסר תום לב – מערכת יחסי העבודה בכלל ובעת הפיטורים בפרט, מחוייבת להתבסס על תום לב. מהו תום לב? עקרון תום הלב, הינו ערך מוסף של עקרונות מוסריים כגון נאמנות, יושר והגינות. הן עובד והן מעביד מחוייבים לנהוג בתום לב ובדרך מקובלת ללא יוצא מן הכלל. על מעביד, למשל, נאסר לפטר עובד באופן שיוליכו שולל, תוך שהוא "מקדמו" ל"תפקיד קש" אשר המעביד יודע מראש כי לא יתממש – מהלך כזה שיוביל לפיטורים, ייחשב כחסר תום לב ועשוי לזכות את העובד בפיצויים.
  • פיטורים בניגוד להסכם קיבוצי – ענפים רבים במשק כפופים להסכמים קיבוציים כאלו ואחרים. בחלקם מפורטים באופן מדויק הליכים שעל המעסיק לבצע לשם פיטורי עובד. כך, למשל, קבלת אישור וועד העובדים במקום, יכול להוות תנאי. פיטורים בניגוד לקבוע בהסכם קיבוצי, יכולים אף הם להיתפס כפיטורים שאינם חוקיים.

 

בנושא של פיטורים בניגוד לדין, חשוב מאוד לבחון כל מקרה לגופו, תוך התבססות על כל מהלך העניינים שקדם לפיטורים. עורך-דין הבקיא בנושא הפיטורים שלא כדין, יוכל לסייע בביסוס העילה, ככל שזו אכן קיימת. למשרד עורכי דין אלנקווה ושות' ניסיון והצלחות רבות בתחום.

פנה/פני אלינו לתאום פגישה, על מנת שתקבל/י החלטה מושכלת ונכונה באשר לטיפול המיטבי בעניינך. 

טל. 04-8628081
פנייה ללא התחייבות
רישום לניוזלטר
ניוזלטר עובדים
ניוזלטר מעסיקים