עדכונים - עובדים

גם לפרילנסרים/סוכנים מגיעה הודעה מוקדמת חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012, פורסם ביום 27.2.2012 וייכנס לתוקף החל מסוף חודש אפריל. החוק קובע חובת מתן הודעה מוקדמת ופיצוי בגין סיום חוזה סוכנות, בין ספק ובין סוכן מסחרי אשר לא מתקיימים ביניהם יחסי עובד מעביד או קשרי שותפות. החוק מהווה ...
עדכון השכר הממוצע במשק  לאחרונה עודכן השכר הממוצע במשק, והוא עומד כיום על 8,619 ₪. המדובר בעליה בשיעור של 3.8% מן הנתון הקודם אשתקד. יודגש כי נתון זה חשוב למקבלי קצבאות מן המוסד לביטוח לאומי (דמי אבטלה וכד'), להפרשות פנסיוניות ולחוקים סוציאליים שונים המושפעים מגובה השכר הממוצע.   חיזוק ...
הרחבת האיסור על אפליה בקבלה לעבודה   ביום 23.1.2012 תוקן חוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959. התיקון הרחיב את האיסור על אפליה בקבלת מועמדים לעבודה וכעת מגן על קשת רחבה יותר של גורמים בגינם עלולים  מועמדים לעבודה להיות מופלים לרעה בהשוואה למועמדים אחרים. וביניהם אפליית מועמד לעבודה בשל מינו, ...
חוק חדש – אסור למעביד לדרוש עירבון מעובד החוק החדש, חוק איסור קבלת בטחונות מעובד, שהתקבל בפברואר האחרון, אוסר על מעסיק לדרוש מן העובד פיקדון או עירבון, בין אם בכסף ובין אם בשווה כסף, לשם הבטחת הישארותו בעבודה. באופן זה, מעסיקים לא יוכלו עוד לכבול את העובד להישאר במקום העבודה בשל חשש שצ'ק או ...
  מסתמן: חופשת הלידה של נשים המועסקות בעבודה פיזית תוארך בחודש משרד הבריאות בוחן בימים אלה כיצד ליישם את המלצת ועדת הרופאים המקצועית שהקים, לפיה חופשת הלידה של נשים המועסקות בעבודה פיזית תוארך בחודש, ותחל כבר בשבוע ה-36 להריון. טרם גובשה רשימת המקצועות שייכללו בהארכת חופשת הלידה המתוכננת, אך ...
123456 7
טל. 04-8628081
פנייה ללא התחייבות
רישום לניוזלטר
ניוזלטר עובדים
ניוזלטר מעסיקים