עדכונים - עובדים

מרוויחים יותר – שכר המינימום עלה! מיום 1.10.2012 עלה שכר המינימום והוא מעתה עומד על 4,300 ₪ לחודש ועל 23.12 ₪ לשעה.   דמי נסיעה 2012 - עלה סך השתתפות המעסיק בהוצאות נסיעה של העובד התעדכנו תעריפי החזרי הנסיעות להם זכאים עובדים. כעת זכאי העובד לתשלום בגין נסיעות בסך של עד 25.20 ₪ ליום, ...
חופשה בערב החג – ערב חג הינו יום עבודה לכל דבר ועניין. אם עובד מבקש שלא לעבוד בערב החג, או במידה והמעסיק החליט שלא לפתוח את העסק בערב החג, ניתן לנכות יום חופש ממכסת החופשות של העובד.   אורך יום העבודה בערב החג – יום העבודה בערב חג יהיה על-פי חוק שעות עבודה ומנוחה, ...
עדכון תעריף יום הבראה 2012 לפי הסכם קיבוצי כללי שנחתם לאחרונה, החל מיום 1.7.2012 תעריף יום הבראה במגזר הפרטי עומד על 371 ₪. עדיין לא פורסם אמנם צו הרחבה המחיל הוראה זו על כלל המגזר הפרטי אך ניסיון העבר מלמד כי צו כזה יפורסם בקרוב, וכי יהיה בעל תחולה רטרואקטיבית.   תוצאות ראשונות לשביתת ...
לקראת חופשת הקיץ – תעריף שכר מינימום לבני-נוער חוק שכר מינימום קובע שכר מינימום לבני נוער נכון להיום כדקלמן: עד גיל 16:         2,870 ₪ לחודש, 132.46 ₪ ליום, 16.59 ₪ לשעה. גילאי 16-17:      3,075 ₪ לחודש, 141.92 ₪ ליום, 17.77 ₪ ...
חברת כוח האדם "אורטל" שהפלתה נשים הרות, תשלם במסגרת הסכם פשרה – 400,000 ₪  בבקשה לאישור התובענה הייצוגית נטען כנגד חברת כוח האדם "אורטל", המפעילה עשרות סניפים ומעסיקה עובדים רבים, כי הפלתה מועמדות לעבודה אשר היו בהריון. כחלק מן הפשרה, נפסק כי החברה תפצה את העובדות בסך של 400,000 ₪ ...
12345 67
טל. 04-8628081
פנייה ללא התחייבות
רישום לניוזלטר
ניוזלטר עובדים
ניוזלטר מעסיקים