עדכונים - עובדים

למעלה מ-100,000 ₪ נפסקו לעובדת בהריון יום לפני שהשלימה חצי שנת עבודה: העובדת פוטרה יום אחרי שהודיעה כי היא בהריון. בית הדין לעבודה קבע, כי המעבידה, רשת "פרופורציה", עשתה כל שביכולתה כדי להתחמק מהחובות לפי חוק עבודת נשים, וכי מדובר בהפליה פסולה בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. העובדת זכתה ...
פיצוי על הטרדות מיניות – מוכפל פי 3 עד 150,000 ₪ פיצוי למי שהוטרד מינית – כך קובעת הצעת חוק חדשה שעברה ביום 22.5.13 בכנסת. סכום זה מכפיל את הפיצוי הקיים כיום, 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק, פי שלושה, ומציב הרתעה נוספת בפני המטרידים.   שכר שווה – כך נחשף שכר המתמחים תובע ביקש ...
חופשה בערב חג השבועות בין אם אתם בחרתם שלא לעבוד בערב חג השבועות ובין אם מקום העבודה קבע כי אין עובדים בערב החג – הרי שמדובר ביום חופש על חשבונכם (אלא אם נקבע אחרת בצו הרחבה, הסכם קיבוצי ו/או חוזה אישי החלים עליכם). ערב החג, פרט לכך שהוא יום מעט יותר קצר, אינו שונה מכל יום עבודה ...
עובד שנחשד בגניבה ופוטר ללא שימוע – פוצה על-ידי מעסיקתו בית הדין פסק כי דווקא מקום בו מיוחסים לעובד מעשים חמורים כגון גניבה, על המעסיק להקפיד שבעתיים על קיום השימוע ומתן הזדמנות נאותה לעובד להשמיע את טענותיו הנגדיות. בה בעת, פסק בית הדין כי לאור מעשיו החמורים של העובד, יש לשלול ממנו ...
מעבדות לחירות – עבודה בערב חג הפסח ובחול המועד 2 ערבי חג הפסח הם ימי עבודה לכל דבר ועניין. השוני היחיד הוא בהיקף שעות העבודה בערב החג. עובד המועסק 6 ימים בשבוע 8 שעות ביום, יעבוד בערבי החג 7 שעות. עובד המועסק 5 ימים בשבוע 9 שעות ביום, יעבוד בערב החג 8 שעות. לכן, לעובד היוצא לחופשה בערב החג - ...
123 4567
טל. 04-8628081
פנייה ללא התחייבות
רישום לניוזלטר
ניוזלטר עובדים
ניוזלטר מעסיקים