סיומו של חוזה לתקופה קצובה – דינו כפיטורים

דיון מס' לב/43-3 יגאל הלפרין נ' הסתדרות מדיצינית הדסה (1973)

סעיף 9 לחוק פיצויי פיטורים בא למנוע השתמטות מחובת תשלום פיצויי פיטורים על-ידי הזדקקות לחוזים לתקופות קצובות, כך שבסופו של דבר, ויהא זה אחרי תקופת עבודה העולה על שנה, לא תקום זכות לפיצויים כאשר העובד לא "פוטר", אלא שהיחסים באו לידי סיום מעצמם. לכן קבע החוק, כי סיומו של חוזה לתקופה קצובה – דינו כפיטורים.

 

הורדת פסק הדיןטל. 04-8628081
פנייה ללא התחייבות
רישום לניוזלטר
ניוזלטר עובדים
ניוזלטר מעסיקים