חוזה עבודה אישי

חוזה העבודה האישי, בא על מנת לעגן את תנאי העסקתו של העובד. קיימים בעולם העבודה חוקים רבים, שהינם חוקים קוגנטיים, משמע – שאין אפשרות להתנות עליהם. בחוזה העבודה האישי, ניתן להיטיב עם העובד מעבר לחוקים אלה, להגדיר את אופי התפקיד, מסגרת הפעילות, הדרישות מן העובד, נהלי משמעת, אופנים לסיום ההעסקה, שמירת סודיות, היעדר תחרות ועוד קשת רחבה של נושאים העולים ביחסי עבודה בין עובד למעסיקו.


התבססות על חוזה עבודה אישי הינה מומלצת ביותר – הן לעובד והן למעסיק. באמצעות חוזה אישי המנוסח בבהירות, תנאי ההעסקה ידועים, מוגדרים ומוסכמים. לא נוצרות אי-הבנות – שהן פעמים רבות התולדה לסכסוכים. חוזה העבודה האישי, הינו כלי לשני הצדדים, לבניית מערכת יחסים שקופה ונכונה, אשר תמנע, במקרים רבים, התדיינויות עתידיות.


מניעת המחלוקות וההתדיינויות המשפטיות, מצריכה ניסוח חוזה עבודה בהיר, מקצועי, מפורט וענייני, אשר יתייחס לחוקים, להסכמים הקיבוציים ולפסיקה הרלוונטית.


היום, לאור החוק החל, חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב – 2002, אמנם אין חובה כי עובד ומעביד יקשרו עצמם באמצעות חוזה עבודה אישי – אך מעסיק חייב ליידע את עובדיו בכתב בתוך 30 ימים מתחילת העסקתם, אודות תנאי עבודתם: זהות המעביד והעובד, תאריך תחילת העבודה והאם מדובר בחוזה לתקופה קצובה, תיאור עיקרי התפקיד, פירוט אודות שכר העבודה, אורכו של יום העבודה, תשלומים המתבצעים עבור תנאים סוציאליים וכיו"ב תנאים.


במצב עניינים זה, בו המחוקק מחייב מסירת עיקרי תנאי ההעסקה, קיים צורך אמיתי, לוודא כי המסמכים בין הצדדים יהיו משקפים, חוקיים והוגנים – על מנת שכל אחד יכיר את המסגרת בה הוא פועל, ויימנע מהעלאת סכסוכים בעתיד.


קיימים סוגים שונים של חוזי עבודה אישיים. החוזה יכול להיות לתקופה בלתי מוגבלת, לזמן קצוב או למטרה מוגדרת. הוא יכול לכלול סעיפים מיוחדים, אשר ייקחו בחשבון את מרכיבי העבודה הנדרשים לעובד ולמעביד פלוני, ויכול להיות בעל אופי כללי יותר, אשר יאפשר החלתו על מגזר עובדים.


למשרדנו, נסיון עשיר בניסוח הסכמי עבודה, ליווי וייעוץ לגבי חוזי עבודה אישיים וכן ייצוג בפני הערכאות במחלוקות העולות מהסכמי העבודה האישיים. הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו, לצורך קבלת ייעוץ משפטי רחב ומפורט באשר לנושא חוזה העבודה האישי והתאמתו הפרטנית אליך – העובד או המעסיק.

פנה/פני למשרדנו לתאום פגישה, על מנת שתקבל/י החלטה מושכלת ונכונה באשר לטיפול המיטבי בעניינך. 

טל. 04-8628081
פנייה ללא התחייבות
רישום לניוזלטר
ניוזלטר עובדים
ניוזלטר מעסיקים