זכויות עובדים בחילופי מעסיקים

לא אחת קורה כי במקום העבודה מתחלף המעסיק. אין המדובר בהחלפת מנהל חברה פלונית, אלא בחילוף מעסיקים של ממש, כאשר כל היישות המעסיקה את העובד משתנה.

האם על העובד, הממשיך את עבודתו תחת מעסיק חדש, לערוך גמר חשבון? האם הוא זכאי לפיצויי פיטורים? האם זכויותיו נשמרות בעת חילופי המעסיקים? האם העובד יכול להתפטר כתוצאה מהחילופים ולהיות זכאי לפיצויי פיטורים?

 

שכר עבודה והפרשות לקופות

חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, קובע כי מפעל אשר החליף בעלות – המעסיק החדש אחראי לתשלום שכר העבודה ולתשלומים לקופות הגמל המגיעים מן המעסיק הקודם.

 

חופשה שנתית ודמי הבראה

וותק העובד נשמר, לעניין קביעת אורך החופשה המגיעה לו ומספר ימי ההבראה להם הוא זכאי. יחד עם זאת, המעסיק החדש, לא יחויב בתשלום דמי הבראה וימי חופשה שצבר העובד אצל מעסיקו הקודם. במידה ונותרו לעובד ימי חופשה ו/או דמי הבראה צבורים מהמעסיק הקודם, על העובד לדרוש את פדיונם ממנו. בעניין זה קיימת גם פסיקה סותרת, בה חויב המעסיק השני לשלם את פדיון ימי החופשה של המעסיק הראשון – מכאן, שיש לעקוב אחר מגמת הפסיקה, כאשר תיתכנה החלטות שונות מאת בית הדין.

 

ימי מחלה

ימי המחלה שצבר העובד אצל המעסיק הראשון נשמרים לו (הם לא ימחקו), ומלווים אותו גם בעת חילופי המעסיקים.

 

הודעה מוקדמת לפיטורים

על המעסיק החדש לתת הודעה מוקדמת לפיטורים, בהתאם למלוא הוותק של העובד (תקופת עבודתו המשותפת אצל שני המעסיקים).


פיצויי פיטורים בהחלפת מעסיקים

חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963, כולל זכותו של עובד לרציפות בעת קבלת פיצויי הפיטורים:

"מי שעבד שנה אחת ברציפות - ובעובד עונתי שתי עונות בשתי שנים רצופות - אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעבידו שפיטרו פיצויי-פיטורים."

 

די בכך שמקום העבודה לא נשתנה, גם אם המעביד השתנה, בכדי לזכות במלוא פיצויי הפיטורים על תקופת העבודה – מהמעביד האחרון!

אך הדברים אינם כה פשוטים. במידה והעובד פוטר על-ידי המעביד הראשון, בטרם החל העובד לעבוד אצל המעביד החדש – אזי יהיה המעביד הראשון חב בתשלום פיצויי הפיטורים.

ישנם ענפים, בהם מוסדר נושא פיצויי הפיטורים בעת חילופי מעסיקים, באמצעות הסכמים קיבוציים. לעיתים המעסיקים עצמם מסדירים את הנושא בינם לבין עצמם ונותנים לעובד, התחייבות על תשלום הפיצויים בכתב. מכאן – שיש לבחון כל מקרה לגופו ולבדוק, ממי מגיעים לעובד פיצויי הפיטורים.

 

עובד המתפטר עקב חילופי מעסיקים – האם הוא זכאי לפיצויי פיטורים?

עם חילופי המעסיקים, מתקיים חוזה חדש בין העובד למעסיק החדש. לא בכל מקרה, חילוף סטאטוס המעסיק, יקנה לעובד את הזכות להתפטר כדין מפוטר. יש לבחון את תנאי העבודה החדשים לעומת תנאי העבודה אצל המעסיק הקודם. אם אלו לא נשתנו, העובד לא יהיה זכאי לקבלת פיצויי פיטורים אם יחליט לעזוב.

בעניין זה, קיימים מספר פסקי דין, אשר אינם קוהרנטיים. לעיתים מוכרת התפטרותו של העובד כפיטורים לעניין פיצויי פיטורים ולעיתים לא. לפיכך יש לבחון כל מקרה לגופו.

 

 

משרד עורכי דין אלנקווה ושות', מייצג ומייעץ לעובדים אשר נתחלפו מעסיקיהם ולמעסיקים אשר מבקשים להעביר את עסקיהם לאחר. כפי שהובהר לעיל, הפסיקה אינה אחידה באשר לרצף הזכויות, ולכן מוטב להתייעץ עם עורך דין המתמחה בענייני עבודה, באשר לזכויותיכם וחובותיכם. 

 

פנה/פני למשרדנו לתאום פגישה, על מנת שתקבל/י החלטה מושכלת ונכונה באשר לטיפול המיטבי בעניינך.  

טל. 04-8628081
פנייה ללא התחייבות
רישום לניוזלטר
ניוזלטר עובדים
ניוזלטר מעסיקים