אפליה בעבודה והזכות לשוויון

אפליה בעבודה והזכות לשוויון

 

אפליה בעבודה הינה מציאות שכיחה. ישנם סוגים רבים של אפליה: אפליה בין גברים ונשים, אפליה בשכר בין עובדים, אפליה בקידום, אפליה בפיטורין ועוד כהנה וכהנה נושאים.

בישראל חקיקה מתקדמת למניעת אפליה במקומות העבודה, אלא שחקיקה זו אינה תמיד מיושמת. חשוב כי עובדים ומעסיקיהם יכירו את הדין החל, על מנת שיהיו מודעים לזכויותיהם כעובדים ולחובותיהם כמעסיקים.

 

הזכות לשוויון בעבודה, נובעת באופן ראשוני מהזכות לשוויון בכלל. זכות זו הינה זכות יסוד בחברה ובמשפט הישראלי, ומעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

 

הזכות לשוויון בעבודה מעוגנת במספר חוקים, כאשר העיקרי שביניהם הינו: חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988. המדובר בחוק מתקדם, אשר אוסר על אפליה בין עובדים על סמך עניינים אשר אינם רלוונטיים. חשוב לציין – כי לא כל אבחנה בין אנשים שונים תעלה כדי אפליה – אם האבחנה נובעת ממהות המשרה ומאפייניה – אזי אין מדובר באפליה פסולה, אלא באבחנה מותרת.

 

ממה מורכבת הזכות לשוויון בעבודה?

 

א. איסור אפליה – העדפה/פסילה של עובדים רק בשל השתייכותם לקבוצה מסויימת
    אסורה.

 

חל איסור להפלות ולהבחין בין עובדים מחמת:

  • מינם או נטייתם המינית.
  • מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותם הורים.
  • גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם.
  • השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים.

 

באילו עניינים אסור להפלות?

  • קבלה לעבודה;
  • תנאי עבודה;
  • קידום בעבודה;
  • הכשרה או השתלמות מקצועית;
  • פיטורים או פיצויי פיטורים;
  • הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה.

 

אפליית עובדי קבלן: חל איסור להפלות בין עובדים של קבלן כוח אדם ובין עובדים "רגילים".

 

ב. ביצוע התאמות סבירות לעובדים עם צרכים מיוחדים. 

 

ג. העדפה מתקנת, כלפי עובדים המשתייכים לקבוצות מסוימות, על מנת לתקן
   אפליה היסטורית.

 

ד. דרישת פרופיל צבאי: למעביד אסור לדרוש מהעובד את הפרופיל הצבאי שלו, או
   לעשות שימוש בנתון זה, אם יגיע לידיו, בכל אחד מהמצבים שתוארו. הוראה זו
   אינה חלה על שירות הביטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, כמעביד,
   לגבי עובדים בגופים האמורים או לגבי קבלת עובדים לגופים האמורים.

 

ה. שוויון בין זכויות אב ואם במקום העבודה: במקום בו זכאית עובדת, בהתאם לתנאי

   העבודה הנהוגים במקום עבודתה, לזכות בקשר להורות, תהא זכות זו נתונה גם 
   לעובד המועסק במקום עבודה שבו נהוגים תנאי עבודה כאמור,עם התקיימם של
   תנאים מסוימים.

 

ו. הגנה על מתלונן: עובד שהתלונן על אפליה בהתאם לחוק או סייע לעובד אחר בעניין, חל

  על המעביד איסור לפגוע בו.

 

ז. פרסום מודעות להצעות עבודה: בפרסום מודעה, יש לפנות בלשון לשני המינים ולהימנע

   מדרישות מפלות, כפי שהוגדרו לעיל.

 

התיישנות – תביעה אזרחית בשל הפרת הוראות החוק ניתן להגיש תוך 3 שנים בלבד מיום היווצרות העילה.

 

עונשים – המפר את הוראות החוק, מסתכן, בנוסף על תביעת העובד גם בתשלום קנס ואף במאסר.


למשרד עורכי דין אלנקווה ושות', ניסיון רב והצלחה בייצוג וליווי עובדים ומעסיקים בנושא שוויון ואפליה במקומות העבודה ונשמח לסייע במימוש זכויותיכם בכל הנושאים העולים מזכות השוויון בעבודה.

 

פנה/פני אלינו לתאום פגישה, על מנת שתקבל/י החלטה מושכלת ונכונה באשר לטיפול המיטבי בעניינך.  

טל. 04-8628081
פנייה ללא התחייבות
רישום לניוזלטר
ניוזלטר עובדים
ניוזלטר מעסיקים