זכויות לפי שעות - מה מגיע לעובד השעתי?

מאת: עו"ד שרון רוזנבלט, עו"ד אביגיל ברוצקי

בשוק העבודה ישנם ככלל, שני סוגי עובדים – עובדים שעתיים ועובדים חודשיים. העובדים החודשיים מקבלים שכר קבוע מידי חודש ונראה כי זכויותיהם ברורות יותר. השכר הקבוע, נותר בעינו גם כאשר העובד החודשי יוצא לחופשה וגם כאשר נעדר מחמת החגים. ההפרשות, גם הן קבועות ומסודרות. אך מה עם העובד השעתי? האם הוא מקופח ואינו זכאי לכל הזכויות הנלוות של בעלי השכר החודשי? בהחלט לא!

הכירו את זכויות העובד השעתי:

 

השכר

השכר של עובד שעתי הוא משתנה. שכן מעצם ההגדרה עובד שעתי משתכר לפי כמות שעות עבודתו. אם יעבוד העובד שעות מרובות, שכרו יגדל, ואם שעות מועטות, השכר יפחת.

 

הסכם עבודה

כמו לכל עובד, גם לעובד השעתי קיימת חובה להמציא הסכם עבודה, על מנת שיכיר את תנאי עבודתו, היקף השעות, השכר לשעה, מהות העבודה והתנאים הנלווים.

 

חופשה

עובד שעתי, זכאי כמו העובד החודשי לחופשה. מספר ימי החופשה הם בתלות בימי העבודה השנתיים. אם מדובר בעבודה ארעית בת פחות מ-75 ימים, המדובר ב-4% תוספת בגין חופשה, אך אם זו עבודה בהיקף שנתי, אזי מספיקים 200 ימי עבודה בשנה (כ-4 ימי עבודה בשבוע), בכדי להעניק לעובד השעתי את מלוא מכסת החופשה, כמו כל עובד אחר. אם תעבדו פחות מ-200 ימים, למשל 100, מספר ימי החופשה יפחת יחסית, ובדוגמא 100/200, לחצי מימי החופשה.

 

חגים

עובד שעתי זכאי לתשלום על 9 ימי חג (2 ימים בראש השנה, יום כיפור, 2 ימים בסוכות, 2 ימים בפסח, יום העצמאות ויום בשבועות) גם אם לא עבד בהם. זאת לאחר 3 חודשי וותק בעבודה בלבד, ואם החגים לא "נופלים" על שבת.

 

דמי הבראה

כמו לעובדים החודשיים העובד השעתי זכאי לדמי הבראה, לאחר שהוא משלים שנת עבודה. ככל שמדובר בהיקף משרה נמוך ממשרה מלאה, דמי ההבראה יהיו יחסיים להיקף המשרה. למשל, מי שעובד ב-70% משרה, יקבל 70% מדמי ההבראה השנתיים הקבועים בצו ההרחבה.

 

דמי מחלה

גם זכות זו מגיעה לעובד השעתי. הצבירה של ימי המחלה תהא לפי היקף המשרה, כאשר היקף משרה מלא מקנה צבירה של 1.5 ימי מחלה לכל חודש. התשלום בגין ימי המחלה, יהיה כמו לכל עובד במשק.

 

נסיעות

העובד השעתי יקבל דמי נסיעות כקבוע בצו ההרחבה בדיוק כמו העובד החודשי. ככל שהוא יזדקק לנסיעות על מנת להגיע לעבודה הוא יקבלם, עד לתעריף המקסימלי הקבוע בצו ומתעדכן מעת לעת (כיום ההחזר היומי עומד על כ-26 ₪).

 

הפרשות לפנסיה

גם בעניין זה קיימת זכות זהה לעובד השעתי. ההפרשות תהיינה באחוזים מהשכר, כאשר המעסיק יפריש על חשבונו – 6% עבור תגמולים ו-6% עבור פיצויים. אם יש לעובד קרן פנסיה פעילה, ההפרשות תהיינה מהיום הראשון לעבודה ואם לא, על המעסיק להתחיל להפריש לאחר חצי שנה.

 

עולה, אם כן, שלעובדים השעתיים קיימות זכויות רבות ומגוונות. יחד עם זאת, במציאות, המדובר פעמים רבות בסוגי עובדים שזכויותיהן מקופחות ונדמה להם עצמם, כי הם אינם זכאים לזכויות מלאות. אם גם אתם חשים כי זכויותיכם אינן מלאות – אל תהססו לפנות ולהתייעץ.

טל. 04-8628081
פנייה ללא התחייבות
רישום לניוזלטר
ניוזלטר עובדים
ניוזלטר מעסיקים