הטרדה מינית בעבודה

החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח - 1998, מסדיר את נושא ההטרדה המינית בעבודה. על אף שנושא ההטרדה המינית מוכר יותר לציבור בשנים האחרונות, עדיין עובדים ומעסיקים רבים, אינם מכירים את זכויותיהם וחובותיהם על-פיו, ועלולים למצוא עצמם נפגעים ללא ידע ויכולת מעשית לפעול כנגד ההטרדה.

 

מהי הטרדה מינית? מה יכול עובד שהוטרד בעבודה לעשות? מהן חובותיו של המעביד? בדף זה נענה על שאלות אלו ואחרות על מנת ליתן מושג וכלים ראשוניים להתמודד עם נושא ההטרדה המינית בעבודה.

 

כיצד מגדיר החוק "הטרדה מינית"?

החוק אוסר על הטרדה מינית והתנכלות לאדם. הוא מגדיר הטרדה מינית כאחת מאלה:

 1. סחיטה באיומים כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני.
 2. מעשים מגונים לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים, לרבות חשיפת הגוף ללא הסכמת הזולת.
 3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני או התייחסויות חוזרות המתמקדות במיניותו של אדם- כאשר האדם אליו הן מופנות הראה למטריד במילים או בהתנהגות ברורה כי אינו מעוניין בהצעות או בהתייחסויות אלו ובמקרים מסוימים, גם כשלא גילה המוטרד התנגדות.
 4. התייחסות מבזה או משפילה ביחס למינו או מיניותו של אדם, לרבות נטייתו המינית.

התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית או בתלונה או בתביעה שהוגשו על רקע הטרדה מינית. הורדה בדרגה או פיטורים עקב תלונה על רקע הטרדה מינית, הינן דוגמאות להתנכלות.

 

חובות המעסיק

על המעסיק הוטלו בחוק חובות, עליהן הוא חייב להקפיד (ולא, יוטלו עליו עונשים) בניהולו את מקום עבודתו:

 • על המעסיק להביא לידיעת כל ממונה ולידיעת כל עובד את האיסור על הטרדה מינית והתנכלות לפי החוק.
 • על המעסיק להבהיר לכל ממונה ולכל עובד שלו את חובות המעסיק לפי החוק והתקנות.
 • על המעסיק לדרוש מכל ממונה ומכל עובד שלו להימנע מהטרדה מינית ומהתנכלות כלפי כל אדם במסגרת יחסי העבודה ולנקוט כל אמצעי למניעת מעשים כאמור.

 

כיצד המעסיק ימלא את חובותיו אלו?

 • פרסום תקנון למניעת הטרדה מינית והתנכלות – על המעסיק לפרסם במקום עבודתו תקנון למניעת הטרדה מינית והתנכלות. מעסיק, המעסיק עד 25 עובדים, די בכך שיביא לידיעת כל אחד מעובדיו וכל ממונה מטעמו את תוכן התקנון לדוגמא, בין ע"י מסירה ובין ע"י פרסומו במקום בולט לעין, שבשליטתו.
 • מסירת מידע – המעסיק יעמיד לרשות ממונה מטעמו ולעובדיו את הוראות החוק ותקנותיו.
 • טיפול בתלונות – על המעסיק להתמודד עם ההטרדות המיניות תוך גיבוש וקביעת כללים להגשת תלונה ובירורה.
 • מינוי אחראי - על המעסיק למנות אחראי מטעמו ולאפשר את התנאים למילוי תפקידו. ניתן למנות יותר מממונה אחד, במידת הצורך ובתלות בכמות העובדים.
 • הסברה – על המעסיק לאפשר לעובדיו בזמן העבודה להשתתף בפעולות הסברה והדרכה בנושא ההטרדה המינית.


כיצד מגישים תלונה?

ניתן לברר את התלונה בעבודה, באמצעות המנגנון שתואר לעיל. את התלונה ניתן להגיש בע"פ או בכתב, כאשר האחראי יסביר למתלונן/ת על הדרכים לטיפול ועל האפשרויות המשפטיות העומדות להם. האחראי יברר את התלונה תוך שמירת פרטיות המתלונן/ת. בסיום ההליך, יגיש האחראי את הסיכום והמלצות הטיפול למעסיק. המעסיק, יחליט תוך 7 ימים כיצד לנהוג – לטפל, ליתן הנחיות, לפתוח בהליכים משמעתיים או לא לנקוט בשום צעד. הודעה על החלטתו, ימסור המעסיק למתלונן/ת ולנילון.

כמו כן, עומדת בפני המוטרד/ת אפשרות לפנות למשטרה לצורך הגשת תלונה וכן לפנות בהליך אזרחי-נזיקי כנגד המטריד/המתנכל/מקום העבודה, וזאת  תוך עד שלוש שנים מיום האירוע.

 

למשרד עורכי דין אלנקווה ושות', ניסיון רב והצלחות בטיפול בנושא ההטרדות המיניות, לרבות, ייצוג, ליווי וייעוץ למי שהוטרד מינית בעבודה, הנחיות למעסיקים וניסוח תקנון.

 

פנה/פני אלינו לתאום פגישה, על מנת שתקבל/י החלטה מושכלת ונכונה באשר לטיפול המיטבי בעניינך.  

טל. 04-8628081
פנייה ללא התחייבות
רישום לניוזלטר
ניוזלטר עובדים
ניוזלטר מעסיקים